top of page

Page Title

Beleidsplan | 01.06.2022

 

Dit beleidsplan dient om een overzicht te geven van de activiteiten, doelen en langetermijnvisie van de organisatie. Bovendien laat het zien hoe de organisatie haar doelstellingen wil bereiken. 

 

Doelstellingen en activiteiten: 

Het doel van de organisatie is drieledig. Het is bedoeld om verandering teweeg te brengen, te inspireren en uiteindelijk anderen in staat te stellen te streven naar positieve verandering. 

 

  1. Om in actie te komen, werft de organisatie fondsen om onderwijs, medicijnen en gelijke kansen in Guinee te promoten. De fondsen zullen worden gebruikt voor het runnen, ondersteunen en verbeteren van ziekenhuizen, scholen en meer in het land Guinee. 

  2. Om te inspireren organiseert de organisatie evenementen en campagnes over de omstandigheden in Guinee, maar ook in andere ontwikkelingslanden. 

  3. Om te inspireren verbindt de organisatie mensen met andere maatschappelijke organisaties en ondersteunt ze hun samenwerking. Een voorbeeld hiervan is het “I DO Project” met de Rotterdam School of Management, Erasmus University. 

Methode voor het genereren van inkomsten: 

Om de bovengenoemde doelen en doelstellingen te bereiken genereert de organisatie inkomsten door het inzamelen van donaties. Er worden donaties ingezameld van zowel particulieren, bedrijven als instellingen en fondsen. Deze donaties worden ofwel rechtstreeks verkregen, ofwel via de organisatie van evenementen. In de toekomst kan de organisatie proberen inkomsten te genereren door de verkoop van producten zoals bijvoorbeeld taart of tweedehands kleding. Alle bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, die geen van alle worden vergoed. 

 

Beheer van de activa van de instelling: 

De gegenereerde inkomsten worden opgeslagen op het account van de organisatie totdat ze voor een specifiek project worden gebruikt. Als er openstaande en reeds goedgekeurde projecten zijn, worden de inkomsten onmiddellijk toegewezen of opgeslagen totdat er voldoende is opgehaald om het hele project te voltooien. Dit proces wordt gecontroleerd door een drieledige activacommissie, voorgezeten door de penningmeester. Als er nieuwe projecten worden gestart, zullen de activacommissie en het bestuur de definitieve goedkeuring of afkeuring beoordelen, bespreken en maken. De mening of zorg van elk lid wordt in overweging genomen door zowel de commissie als het bestuur. Ten slotte is de activacommissie ook verantwoordelijk voor het transparant presenteren en rapporteren van het gebruik van activa en de status van eerdere, huidige en toekomstige projecten aan alle belanghebbenden van de organisatie. Daarom heeft elk lid het recht om op elk moment een actueel overzicht van de financiën van de organisatie op te vragen. 


Mamadou Aliou Diallo

Project Misside
NL12 INGB 0007 6292 42

bottom of page