top of page

Gebruiksvoorwaarden

Students for Project Misside werkt nauw samen met Project Misside om te werken aan de ontwikkeling van het initiatief, bijvoorbeeld door fondsen te werven door middel van donaties. Bovendien is het de missie van Students for Project Misside om collega's te inspireren, les te geven over Project Misside en onderwerpen te correleren, en mensen in staat te stellen zelf actie te ondernemen ten aanzien van deze onderwerpen.


Met  Studenten voor Project Misside,  we geven bezoekers inspirerende informatie over:  Project Misside, ons werk aan het project en aan andere onderwerpen, zoals evenementen over empowerment van vrouwen of medische infrastructuur.  Zonder afbreuk te doen aan de volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie.  Geen van beide  dat het materiaal op de website up-to-date is; of de website of enige dienst op de website blijft beschikbaar.

Door onze site of diensten te gebruiken, stemt u ermee in om te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en wettelijk gebonden te zijn door hen en door ons privacybeleid. Elk gebruik van de site wordt beheerst door de Voorwaarden.

Ondanks onze inzet voor een transparant gebruik van donaties voor de gepresenteerde projecten, kunnen we niet altijd de uiteindelijke use-case van donaties garanderen. Om tijdig te kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen van het Project in Guinee, blijven aanvragen voor donaties onderhevig aan wijzigingen en worden beslist door Students for Project Misside en Projekt Misside Guinea eV

Donaties die gedaan zijn kunnen niet worden gerestitueerd, behoudens bepaalde omstandigheden. Evenementtickets worden ook niet gerestitueerd. Voor op abonnementen gebaseerde donaties kunnen individuele opzegtermijnen van toepassing zijn. Indien niet anders vermeld, blijft om praktische redenen een opzegtermijn van 12 maanden de standaard.


Links
De site kan links naar websites of bronnen van derden bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat
  Studenten voor Project Misside  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: 1. de beschikbaarheid of juistheid van dergelijke websites of bronnen; of 2. de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door  Studenten voor Project Misside  van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites of bronnen. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Sommige porties van
  Studenten voor Project Misside  platform Google Maps/Earth-kaartservices implementeren, inclusief Google Maps API('s). Uw gebruik van Google Maps/Earth is onderhevig aan:  Gebruiksvoorwaarden van Google.

auteursrechten
Alle tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, foto's, logo's, illustraties en andere inhoud op
  De website van Students for Project Misside, is eigendom van  Studenten voor Project Misside  of zijn inhoudleveranciers. Geen enkel deel van de website en geen inhoud mag worden gepubliceerd op derde media of platforms, zonder  Studenten voor Project Misside  voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  Studenten voor Project Misside  wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het gebruik door u van enige inhoud verkregen op of in verband met de  Studenten voor Project Misside  website.

Akkoord
U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat deze overeenkomst dezelfde kracht en hetzelfde effect heeft als een ondertekende overeenkomst .

bottom of page